project_5

Creșterea atractivității turistice a UTA Găgăuzia

Creșterea atractivității turistice a UTA Găgăuzia prin crearea unui Regional de Informare Turistică Center (RITC) în mun. Comrate. Finanțat prin finanțat de Comisiunea UE de la Asistența Tehnică Găgăuzia , Buget - 240 000 EUR
Principalii părți interesate ale proiectelor - instituțiile publice și societatea civilă au primit sprijin pentru a asigura promovarea calitativă și dezvoltarea turismului în UAT

Principalele obiective realizate:

1. Crearea și dezvoltarea infrastructurii turistice prin crearea unui regional de informare turistică Centru (RITC).
2. Asigurarea accesului turiștilor și agenților economici și creșterea atractivității centrului turistic prin modernizarea și îmbunătățirea drumului adiacent și a teritoriului din jurul RITC.
3. Creșterea nivelului de cooperare între agenții economici, autoritățile locale prin deschiderea unei informații turistice regionale centru , mese rotunde, vizite de studiu.

Сlientul nostru spune:

проект 1