Doamna Alla Levitskaia , doctor habilitat în științe economice, profesorla Universitatea De Stat din Comrat, expert în dezvoltare economică regională. Posedă o experiență vastă în predarea unor discipline precum: „Management strategic”, „Economie turistismului”, „Metode și stiluri de lucru în management”, „Managementul de criză”. În 2000 a susținut teza de doctor în economie (ASEM), în 2014-2015 efectuat cercetare în „Inovația economică” la Universitatea din Jena. F. Schiller (Germania).

În 2017, a susținut teza de Doctor Habilitat tema „Managementul dezvoltării inovatoare a economiei regionale”. În calitate de expert TACIS, USAID, GIZ, GGF, Oxford Policy Management, a participat la elaborarea „Programului pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2005-2010”, „Strategia de dezvoltare a UAT Găgăuzia pentru 2017-2022” și „Programul industrial regional pentru dezvoltarea infrastructurii de sprijin în afaceri 2017-2022 ”a regiunilor de dezvoltare Sud și UTA Găgăuzia. Este autorul unei serii de lucrări de cercetare: pentru misiunea OSCE și proiectul EaP PLUS în domeniul inovației regionale și al dezvoltării clusteelor, programul UNDP „Consolidarea măsurilor de încredere pe ambele maluri ale Nistrului”.

Dna Levitskaya este directorul Institutului pentru Dezvoltare Economică, care este fondatorul Centrului Regional de Informații Turistice Găgăuzia (TAGagauzia). În cadrul proiectului UE, GAMCON este autorul „Strategiei viticulturii și a turismului vitivinicol al UAT Găgăuzia”. Posedă limbile rusă, ucraineană și engleză, înțelege limba română.

ALLA LEVITSKAIA - DIRECTOR EXECUTIV

Stela Corobceanu este ex-Viceministrul de Externe și Conducător a mai multor proiecte europene, a fost implicată în Dezvoltarea Regională, reforma administrației publice centrale, în calitate de coordonator național care a acordat suport biroului Primului Ministru în Reforma Administrației Publice Centrale pentru reformarea completă și profesionalizarea administrației publice centrale. Are experiență în promovarea bunei guvernări și a bunelor practici în domeniile dezvoltării sectorului public și privat: formularea de politici publice pentru dezvoltare regională, dezvoltarea IMM-urilor, asistența fermierilor privați; Promovarea exporturilor și atragerea investițiilor - toate contribuind la o viziune multidimensionalăasupra provocărilor reale cu care se confruntă Republica Moldova în eforturile de creștere a nivelului de trai și de creștere a calității serviciilor publice oferite populației. Ea a facilitat crearea unor platforme de dialog adecvate pentru a implica și consolida în totalitate capacitatea autorităților naționale, regionale și locale și a altor părți interesate de a implementa politici de dezvoltare economică eficiente și durabile în domeniile de intervenție.

A participat activ la elaborarea documentelor de politici, studii analitice, are peste 30 de diverse publicații economice.

STELA COROBCEANU - DIRECTOR DE PROGRAME

Elena Vasilioglo - mai mult de zece ani a activat în sectorul financiar și contabil formând o experiență solidă și bine fundamentată, cunoscând specificului activității ONG-urilor. În plus, ea a fost implicată activ și în diferite inițiative de gestionare a proiectelor în calitate de manager principal (spre exemplu Peace Corps și GaMoCon, finanțat de UE).

ELENA VASILIOGLO DIRECTOR DE FINANTE